آیا تور مجازی گوگل قابل حذف یا ویرایش می باشد؟

    آیا تور مجازی گوگل قابل حذف یا ویرایش می باشد؟

    • برچسب ها:

    گاهی اوقات مکان یک کسب و کار عوض می شود و یا بنا به دلیل تغییر دکوراسیون و یا ظاهر فضای عکاسی شده نیاز به تغییرات است. در اینصورت می توان تور مجازی گوگل را حذف کرد و تور مجازی جدید را ایجاد کرد. البته در صورت جابجا شدن مکان (بطور مثال دفتر یک شرکت استیجاری بوده و به مکان دیگری منتقل شده) می بایستی آن پرونده حذف و در مکان جدید ایجاد و تور مجازی گوگل برپا شود. البته ممکن است که قسمت هایی از محیط تغییرات داشته و تنها همان نقاط مجدد عکس برداری و جایگزین عکس های قبلی می گردد.

برای مشاوره اجرای تور مجازی گوگل با ما تماس بگیرید تماس با ما

instagram